Contact us

  Ваше ім’я *
  Ваша електронна пошта*
  Телефон *
  Повідомлення *

  Services for *foreigners

  Іноземні громадяни (іноземці, нерезиденти) та особи без громадянства мають право здійснювати в Україні особисту і комерційну діяльність. Проте, для уникнення можливих порушень, перед початком такої діяльності необхідно ретельно вивчити чинне законодавство України та отримати відповідні дозволи і документи.

  UA.CONSULTING надає як окремі, так і комплексні послуги для іноземців з метою захисту їх прав та недопущення порушення їх законних інтересів.

  Пропонуємо наступні послуги:

  Отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП, ідентифікаційний номер, податковий номер)

  Іноземець зобов’язаний отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, ідентифікаційний номер, податковий номер) якщо він має намір в Україні:

  1. відкрити рахунок в банку
  2. оформити спадщину
  3. купити нерухоме майно чи цінні папери
  4. зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП)
  5. купити автомобіль чи інший транспорт
  6. виступити засновником чи учасником юридичної особи (ТОВ, ПП)
  7. отримати освіту
  8. працевлаштуватися, тощо
  Необхідні документи та інформація:
  • копія паспортного документа іноземця з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально;
  • пoдaткoвий нoмeр в країні громадянства (при наявності);
  • повна адреса місця проживання і місця народження іноземця;
  • довіреність (у випадку неможливості подачі документів особисто іноземцем).

  Термін виготовлення – 5 робочих днів.

  Надання юридичних консультацій з питань

  01

  створення, організації і ведення бізнесу в Україні

  02

  купівлі нерухомого майна (земельної ділянки, квартири, будинку, тощо)

  03

  отримання дозволу на працевлаштування

  04

  отримання посвідки на тимчасове проживання

  05

  оформлення спадщини, тощо

  Реєстрація фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб (ТОВ, ПП)

  • консультуємо із загальних питань, які стосуються реєстрації ФОП, ТОВ, ПП
  • консультуємо з питань вибору видів діяльності згідно КВЕД
  • консультуємо з питань оподаткування діяльності ФОП, ТОВ, ПП
  • готуємо всі документи, необхідні для реєстрації ФОП, ТОВ, ПП
  • здійснюємо юридичний супровід під час проведення державної реєстрації
  • отримуємо Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

  Отримання дозволу на працевлаштування

  Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними центрами зайнятості.

  Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді.

  Для отримання дозволу роботодавець подає наступні документи:

  • заяву за встановленою формою;
  • копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
  • кольорову фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметри;
  • копію проекту трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, посвідчену роботодавцем;
  • додаткові документи, в залежності від категорії іноземця.

  Отримання дозволу на працю може стати законною підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні.

  Строк дії дозволу – не більше 3 років. Даний термін можна продовжувати.

  Строк отримання дозволу – 7 робочих днів, який обчислюється після подання роботодавцем всіх необхідних документів.

  Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніше як через 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його копію у відповідний центр зайнятості.

  Отримати дозвіл для свого працівника може не тільки українське підприємство (ТОВ, ПП), а й фізична особа-підприємець (ФОП), який використовує найману силу.

  Отримання посвідки на тимчасове проживання

  Посвідка на тимчасове проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.

  Посвідка на тимчасове проживання:

  • виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій
  • оформляється іноземцям або особам без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України
  • видається строком на один рік, крім окремих випадків, передбачених чинним законодавством
  • видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця або особи без громадянства

  Іноземці або особи без громадянства, які досягли 16-річного віку або не досягли 16-річного віку, але самостійно прибули в Україну з метою навчання, подають заяви-анкети особисто.

  За іноземців або осіб без громадянства, які не досягли 16-річного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, подають заяви-анкети особи, до яких вони прибули з метою возз’єднання сім’ї.

  Для оформлення посвідки іноземець або особа без громадянства подають:

  01

  паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D

  02

  документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником)

  03

  переклад на українську мову паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідченого у встановленому законодавством порядку

  04

  дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки

  05

  документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати

  Окрім вказаного переліку іноземець або особа без громадянства подають також інші документи, які стосуються конкретної підстави отримання посвідки на тимчасове проживання, зокрема:

  1. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, подають:

  • дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
  • зобов’язання роботодавця повідомити державну міграційну службу та державну службу зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або такою особою без громадянства.

  2. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України уклали шлюб з громадянами України, подають:

  • документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України;
  • паспорт громадянина України, з яким іноземець перебуває у шлюбі, який подається особисто громадянином України.

  3. Іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, подають:

  • документ, що підтверджує факт навчання в Україні (засвідчені в установленому порядку копії наказу закладу освіти про зарахування та про встановлення періодів навчання для іноземних студентів);
  • зобов’язання закладу освіти повідомити державну міграційну службу про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу.

  Кожна підстава для отримання посвідки на тимчасове проживання має свої особливості та свій перелік документів, які необхідно підготувати і подати в міграційну службу.

  Після отримання звернення наші фахівці опрацюють Вашу ситуацію та запропонують найоптимальніше рішення.